All posts by Mattias Hill

Covid-19

Med anledning av den pågående pandemin samlar SFRM aktuella artiklar och information om betydelsen ur ett Rehabiliteringsmedicinskt fokus här: Covid-19
Styrelsen tar tacksamt emot all typ av input från verksamheterna runtom i landet som är av nationellt intresse.

Reseberättelse

I dessa tider av inställda kongresser kommer här en reseberättelse från Mattias Hill, som tilldelades SFRMs resestipendium på 10 000 kr för bästa vetenskapliga arbete för ST-läkare under Rehabveckan 2019 i Umeå.

Stipendiet användes för deltagande i en kongress i Frankrike, och via länken nedan kan du läsa reseberättelsen.