SFRM är en sammanslutning av läkare med specialistkompetens inom ämnesområdet rehabiliteringsmedicin samt läkare som är under specialistutbildning inom rehabiliteringsmedicin. I föreningen välkomnar vi också andra yrkesgrupper med intresse för vårt ämne.

Vi hoppas att ni på olika sätt gör era röster hörda inom föreningen och välkomnar er till vårt gemensamma forum – hemsidan.

Kallelse SFRM:s årsmöte 2016

Datum:  17 maj 2016
Tid:  Kl 16.30 – 17.30
Plats:  Konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20 A, Göteborg

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av mötets ordförande och sekreterare
 3. Val av justeringsmän
 4. Mötets stadgeenliga utlysande
 5. Verksamhetsberättelse
 6. Ekonomisk rapport
 7. Revisionsberättelse
 8. Ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Årsavgiften 2017
 10. Omval av styrelse
 11. Val av övriga förtroendeuppdrag
 12. Övriga frågor
 13. Mötets avslutande

Övriga frågor anmäls till ordförande/sekreterare senast 1 maj 2016

Ett konstituerande styrelsemöte hålls direkt efter årsmötet.

Välkomna!
Karin Rudling, ordförande

Framtidens Specialistläkare 2016

Sveriges största kongress med ST i fokus, Framtidens Specialistläkare, välkomnar landets alla blivande ST-läkare, ST-läkare, handledare, studierektorer, chefer, sjukvårdshuvudmän, politiker, beslutsfattare och andra viktiga yrkesgrupper som arbetar med ST till utbildning. För specialister ges fortbildning, som del i det livslånga lärandet.

7–9 september i Malmö

Varje dag arrangeras ett mycket stor program med speciellt fokus på ST med ledarskap, vetenskap, kommunikation. Samarbetet med Svenska Läkaresällskapet fördjupas i år med fler föredrag kring etik, global hälsa och vetenskap. Liksom tidigare år finns också ett omfattande samarbete med alla stora aktörer inom hälso- och sjukvården samt med landets regioner och landsting.

Delmål, eller del av delmål, i ST kan tillgodoräknas och ger kursintyg efter inlämnad kvalitetsutvärdering.

Läs mer om programmet och kurserna

Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin