Kort om SFRM

SFRM är en sammanslutning av läkare med specialistkompetens inom ämnesområdet rehabiliteringsmedicin samt läkare som är under specialistutbildning inom rehabiliteringsmedicin. I föreningen välkomnar vi också andra yrkesgrupper med intresse för vårt ämne.

Resestipendium

Som tidigare år kommer de ST-läkare som skrivit ett vetenskapligt arbete inom ramen för sin ST under 2019 – 2020 erbjudas möjlighet att presentera sitt arbete under Rehabveckan i maj 2020.

SFRM betalar för resa, en natts hotell samt konferensavgiften för en dag. Alla ST-arbeten kommer bedömas utifrån kriterierna vetenskaplighet, klinisk relevans samt muntlig presentation. Bästa arbete tilldelas en prissumma på 10.000 SEK som skall användas i utbildningssyfte. Bidragen kommer att bedömas av disputerade medlemmar i SFRMs styrelse.

Bidrag skickas till vetenskaplig sekreterare Gunilla Brodda Jansen, mail: gunilla.broddajansen@pbm.se.  Deadline 31/3.

Välkommen med din ansökan!

Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin