SFRM är en sammanslutning av läkare med specialistkompetens inom ämnesområdet rehabiliteringsmedicin samt läkare som är under specialistutbildning inom rehabiliteringsmedicin. I föreningen välkomnar vi också andra yrkesgrupper med intresse för vårt ämne.

Vi hoppas att ni på olika sätt gör era röster hörda inom föreningen och välkomnar er till vårt gemensamma forum – hemsidan.

Inställt – Nytt forum för läkarkåren

14–15 november 2017 arrangerar Svenska Läkaresällskapet mötet Framtidens Medicin & Hälsa på Stockholm Waterfront.

OBS! Mötet ställs in.

Håller tiden och tekniken på att springa ifrån läkarkåren? Riskerar vi att bli utkonkurrerade av nya aktörer och tekniska lösningar? Har vi läkare abdikerat från vårt ansvar i samhällsdebatten? Vem ska skilja rätt från fel i vårdens vardag?

Mer information

Resestipendium

Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin (SFRM) kommer att dela ut ett stipendium på 10.000 SEK till ett ST-arbete som “håller hög vetenskaplig kvalitet”. Prissumman ska användas till resa i studiesyfte eller till konferens.

Arbetet ska ha genomförts under perioden 2016-05-01 – 2018-02-01 och vara inlämnat till föreningens vetenskapliga sekreterare senast 15 mars 2018. Juryn består av disputerade medlemmar i rehabiliteringsmedicinska föreningens styrelse. Prisutdelning sker under Rehabveckan i Jönköping 7–9 maj 2018.

Personer kan ansöka själva eller nomineras av handledare/verksamhetschef. Ansökningar och eventuella frågor mejlas till: Gunilla Brodda Jansen, vetenskaplig sekreterare i SFRM, gunilla.broddajansen@pbm.se

Smärtforum i Göteborg

Tid: 12–13 oktober 2017
Plats: Clarion Hotel Post, Göteborg

Programmet blir brett och av högsta internationella kvalitet med teman som:

  • Postoperativ smärta
  • Primärvård, rehabilitering och arbetsåtergång
  • Opioidernas plats i modern smärtvård
  • Cannabinoider och neuropatisk smärta
  • Neuroplasticitet och smärta
  • Stimulans och Acceptans (SCS/ACT)
  • Barn/unga vuxna och smärta

Du hittar hela programmet på www.smartinformation.se

Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin