SFRM är en sammanslutning av läkare med specialistkompetens inom ämnesområdet rehabiliteringsmedicin samt läkare som är under specialistutbildning inom rehabiliteringsmedicin. I föreningen välkomnar vi också andra yrkesgrupper med intresse för vårt ämne.

Vi hoppas att ni på olika sätt gör era röster hörda inom föreningen och välkomnar er till vårt gemensamma forum – hemsidan.

SSLF Vårmöte 3 april 2017

Svenska Smärtläkarföreningen (SSLF) inbjuder till Vårmöte 3 april 2017

Programmet bjuder bl.a. på diskussion kring förslag på ny definition av smärta, central sensitisering, sexologi mm.

Plats: Svenska Läkarsällskapets lokaler, Stockholm
Tid: 3 april 2017
Pris: medlemmar i SSLF 425 SEK, övriga 1100 SEK
Anmälan: senast 15 mars

För program och anmälan, se inbjudan

Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin