SFRM är en sammanslutning av läkare med specialistkompetens inom ämnesområdet rehabiliteringsmedicin samt läkare som är under specialistutbildning inom rehabiliteringsmedicin. I föreningen välkomnar vi också andra yrkesgrupper med intresse för vårt ämne.

Vi hoppas att ni på olika sätt gör era röster hörda inom föreningen och välkomnar er till vårt gemensamma forum – hemsidan.

Kallelse SFRM:s årsmöte 2016

Datum:  17 maj 2016
Tid:  Kl 16.30 – 17.30
Plats:  Konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20 A, Göteborg

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av mötets ordförande och sekreterare
 3. Val av justeringsmän
 4. Mötets stadgeenliga utlysande
 5. Verksamhetsberättelse
 6. Ekonomisk rapport
 7. Revisionsberättelse
 8. Ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Årsavgiften 2017
 10. Omval av styrelse
 11. Val av övriga förtroendeuppdrag
 12. Övriga frågor
 13. Mötets avslutande

Övriga frågor anmäls till ordförande/sekreterare senast 1 maj 2016

Ett konstituerande styrelsemöte hålls direkt efter årsmötet.

Välkomna!
Karin Rudling, ordförande

Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin