Kort om SFRM

SFRM är en sammanslutning av läkare med specialistkompetens inom ämnesområdet rehabiliteringsmedicin samt läkare som är under specialistutbildning inom rehabiliteringsmedicin. I föreningen välkomnar vi också andra yrkesgrupper med intresse för vårt ämne.

Skicka abstract till ESPRM Congress

It is a great pleasure to invite you to the upcoming “22nd European Congress of Physical and Rehabilitation Medicine” in Belgrade, Serbia, May 1 – 6, 2020.

The motto of this ESPRM Congress 2020 is “Rehabilitation: Key for health in the 21st century”. This important scientific event is organized by the ESPRM and the Serbian Association of PRM in cooperation with the UEMS-PRM Section and Board and the European Academy of Rehabilitation Medicine.

Your submission must be received by:  Friday, November 1st, 2019.

Neurotrauma-möte i Lund

Mötet handlar om olika aspekter hos patienter med skallskador; från prehospitalt till akuten och neurointensivvård till outcome och rehabiliteringen.

När? 18 – 20 november 2019
Var? Skåne University Hospital, Lund
Hemsida: mkon.nu/nnc

De bästa Europeiska föreläsare kommer och pratar om sina områden. Just rehabiliteringsaspekter har man lagt lite extra krut på denna gång (glöms tyvärr ofta bort på andra liknande kongresser).

Workshops innan Smärtforum

Workshops 16 oktober, Malmö/Clarion Live

Dagen innan Svenskt Smärtforum arrangerar VE Smärtrehabilitering, Skånes universitetssjukhus, två parallella workshops i samarbete med Swedish Pain Society.

Dagen är tänkt att ge möjlighet till kunskapsutbyte och dialog med de professioner som deltar i Smärtforum, att tänka utanför professionsgränserna, och ge tillfälle till fördjupad reflektion inom det egna kompetensområdet.

Läs mer

Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin