All posts by Daniel Dahlgren

Reseberättelse

Under Rehabveckan 2018 i Jönköping delade SFRM ut ett resestipendium på 10.000 kronor till bästa vetenskapliga arbete för ST-läkare. Priset gick till Sophie Jörgensen, Lund, för hennes avhandling “Older adults with long-term spinal cord injury”.

Prispengarna användes för deltagande i en kongress i Australien, och via länken nedan kan du läsa hennes reseberättelse.

Reseberättelse, Sophie Jörgensen

Även under Rehabveckan 2019 i Umeå kommer SFRM att utlysa ett resestipendium, mer information kommer.

SSLF Vårmöte 3 april 2017

Svenska Smärtläkarföreningen (SSLF) inbjuder till Vårmöte 3 april 2017

Programmet bjuder bl.a. på diskussion kring förslag på ny definition av smärta, central sensitisering, sexologi mm.

Plats: Svenska Läkarsällskapets lokaler, Stockholm
Tid: 3 april 2017
Pris: medlemmar i SSLF 425 SEK, övriga 1100 SEK
Anmälan: senast 15 mars

För program och anmälan, se inbjudan