All posts by Daniel Dahlgren

Resestipendium

Som tidigare år kommer de ST-läkare som skrivit ett vetenskapligt arbete inom ramen för sin ST under 2019 – 2020 erbjudas möjlighet att presentera sitt arbete under Rehabveckan i maj 2020.

SFRM betalar för resa, en natts hotell samt konferensavgiften för en dag. Alla ST-arbeten kommer bedömas utifrån kriterierna vetenskaplighet, klinisk relevans samt muntlig presentation. Bästa arbete tilldelas en prissumma på 10.000 SEK som skall användas i utbildningssyfte. Bidragen kommer att bedömas av disputerade medlemmar i SFRMs styrelse.

Bidrag skickas till vetenskaplig sekreterare Gunilla Brodda Jansen, mail: gunilla.broddajansen@pbm.se.  Deadline 31/3.

Välkommen med din ansökan!

Reseberättelse

Under Rehabveckan 2018 i Jönköping delade SFRM ut ett resestipendium på 10.000 kronor till bästa vetenskapliga arbete för ST-läkare. Priset gick till Sophie Jörgensen, Lund, för hennes avhandling “Older adults with long-term spinal cord injury”.

Prispengarna användes för deltagande i en kongress i Australien, och via länken nedan kan du läsa hennes reseberättelse.

Reseberättelse, Sophie Jörgensen

Även under Rehabveckan 2019 i Umeå kommer SFRM att utlysa ett resestipendium, mer information kommer.