Workshops innan Smärtforum

Workshops 16 oktober, Malmö/Clarion Live

Dagen innan Svenskt Smärtforum arrangerar VE Smärtrehabilitering, Skånes universitetssjukhus, två parallella workshops i samarbete med Swedish Pain Society.

Dagen är tänkt att ge möjlighet till kunskapsutbyte och dialog med de professioner som deltar i Smärtforum, att tänka utanför professionsgränserna, och ge tillfälle till fördjupad reflektion inom det egna kompetensområdet.

Läs mer