Svenska smärtläkarföreningens vårmöte

Cannabis inom smärtvården – evidens kontra empati och pragmatism

Svenska Smärtläkarföreningens låter hälsa att vårmötet hålls 27/3, 08.30-16.30

“Plats: Läkarförbundet, ”Bröstkorgen” tre trappor upp, Villagatan 5, Stockholm

Pris: måltider (förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe) och möte för medlem i SSLF 900 kronor, övriga 1500 kronor.

Anmälan: betala avgift till SSLFs plusgiro 18 52 70-6 senast den 15/3 och skicka anmälan till föreningens kassör, e-post kassor@svenskasmartlakarforeningen.se

Varmt välkommen med din anmälan!

Intyg till ST-läkare: Alla ST-läkare som deltar i vårmötet kan få kursintyg (delas ut under slutet av dagen) rörande uppfyllelse av del av delmål för specialistmål. Var vänlig att ta med korrekt intyg med rätt delmål ifyllda för att underlätta arbetet med intygen.

Maila paulin.andrell@gu.se senast 15/3 om du önskar kursintyg och ange inom vilken förordning du genomför din ST.”