Svenska Läkaresällskapet diskuterar hälso- och sjukvårdsfrågor på nya arenor

Årets Medicinska riksstämma visade att de senaste tre årens förändringsarbete gett resultat. Mötet uppvisade ett högkvalitativt specialitetsövergripande program med fler besökare och nöjda utställare. En viktig och uppskattad faktor var årets satsning på fritt inträde för medlemmar i Svenska Läkaresällskapet.

– Vi vill nu ta vara på årets framgång och fortsätta vidareutveckla mötet. Att arrangera den här typen av möten kräver stora resurser, och den ideella föreningen kan inte ensam bära hela kostnaden, säger Filippa Nyberg, VD i Svenska Läkaresällskapet.

Arbetet har redan startat och nästa Medicinska riksstämma kommer att äga rum 2017.

Till pressmeddelande