Utbildningsgruppen

Utbildningsgruppen i Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin

Ordförande i Utbildningsgruppen är Marie Lindgren (Linköping). Ledamöter är Ursula Heldmann (Lund), Charikleia Pappa (Danderyd), Hans Westergren (Lund), Erik Ahrenby (ST-representant, Umeå), Erika Kyhlberg (ST-representant, Jönköping) Mattias Hill (ST-representant, Lund) samt  Huanji Dong (ST-representant, Linköping)

Utbildningsgruppens huvudsakliga arbetsuppgifter är att:

 1. fortlöpande revidera checklistorna till målbeskrivningen för specialistutbildningen.
 2. arbeta för att SK-kurser ges regelbundet, med god kvalitet och i överensstämmelse med målbeskrivningen/checklistorna.
 3. fungera som SoS externa bedömare vid bedömning av specialistkompetens.
 4. fungera som rådgivare vid frågor rörande individuella utbildningsprogram.
  a. svensk specialistutbildning
  b. dubbelspecialisering
  c. komplettering för läkare med utländsk utbildning
 5. årligen genomföra svensk specialistexamen.
 6. utgöra en resurs för styrelsen och utbildningsansvarig.

 

Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin