ST-råd

Under ST-dagarna i Göteborg 2012 bildades ett ST-råd. Syftet är att rådet ska verka för att föra ST-läkarnas talan och vara ett stöd till ST-representanten. Vi vill verka för att skapa ett intresse för specialiteten bland framtida kollegor samt att göra specialisttjänstgöringen så bra som möjligt för de som redan valt specialiteten genom att ha en innehållsrik hemsida, aktivt forum och bl a anordna ST-dagar. Vi vill även stödja SFRM:s styrelse inom bland annat utbildningsfrågor.

Har du några förslag på vad du vill att rådet ska arbeta med vänligen kontakta aktuell ST-representant.

PM: ST-rådets funktioner

Medlemmar

 

ST-rådets mötesprotokoll
200128 tfnmöte
191211 tfnmöte
190919
190828 tfnmöte
190619 tfnmöte
190502 tfnmöte
190328 tfnmöte
190220 tfnmöte
190117 tfnmöte
181203 tfnmöte
181022 tfnmöte
180918
180823 tfnmöte
180608 tfnmöte
180420 tfnmöte
180209 tfnmöte
171116
170915
170602 tfnmöte
170314 tfnmöte
170111 tfnmöte
160923
160515
160411 tfnmöte
160126 tfnmöte

Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin