ST-nätverk

ST-nätverket är öppet för alla ST-läkare i Rehabiliteringsmedicin runt om i landet, oavsett medlemskap i SFRM eller ej. Syftet är att verka för bra utbildning, bra arbetssituation samt att ge ST-läkarna möjlighet att skapa kontakter med varandra. ST-nätverket utser årligen ST-rådet att arbeta med utbildningsriktade frågor, och därigenom har även ST-läkarna representation i styrelsen.

ST-nätverkets medlemsförteckning förvaltas av ST-rådets informationsansvarig (f n Daniel Dahlgren). Som ST-läkare i Rehabiliteringsmedicin kommer man per automatik inte med i ST-nätverkets medlems- och maillista, varför man själv får anmäla det till informationsvarig enligt ovan. Vinsten att vara med i listan är att man då får de mailutskick om kommande kurser, information om ST-dagen m.m. som ST-rådet ämnar skicka ut några gånger/år. Man kan även själv använda maillistan för att ställa frågor eller inhämta synpunkter från andra ST-läkare i landet.

Nätverksmöten Nätverket träffas en gång per år i samband med Rehabveckan. ST-nätverket är inte någon egentlig förening med egen styrelse o s v, men minnesanteckningarna från mötena ska förhoppningsvis kunna ge en bild av vad som diskuterats och ligga som grund för ST-rådets arbete under verksamhetsåret. Minnesanteckningar/protokoll kan läsas under ST-dagar.

Hemsidan
Förhoppningen är att hemsidans Utbildningsflik ska innehålla värdefull information för landets ST-läkare. Saknar du något som du tycker borde finnas med kan du gärna skicka e-post till Daniel Dahlgren.

Rabatt på årsavgift
Specialistföreningen arbetar på många plan för att främja ST-utbildningen inom rehabiliteringsmedicin. Du har som ST-läkare en rabatterad årsavgift på 200 kr istället för ordinarie 400kr per år. (Du blir inte medlem automatiskt genom att vara medlem i läkarförbundet.) Varmt välkommen som medlem genom att klicka på fliken Medlem ovan!

Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin