ST-dagar

ST-dagen är en del av Rehabveckan och utgör en utbildningsdag specifikt riktat mot oss ST-läkare liksom en möjlighet att träffa kollegorna från landets kliniker. I samband med ST-dagen arrangeras även Nätverksmötet för landets ST-läkare, se nedan för mötesprotokoll.

Mer information hittar man, på Rehabveckan.

Mötesprotokoll

2019 ST-dagen
2018 ST-dagen
2017 ST-dagen
2016 ST-dagen
2015 ST-dagen
2014 ST-dagen
2012 ST-dagar

2011 ST-dagar
2010 ST-dagar
2009 ST-dagar
2008 ST-dagar

PM: Att arrangera ST-dag

Mall – att arrangera ST-dag
Mall – info till föreläsare

Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin