SPUR

Enheter som utbildar blivande specialister i Rehabiliteringsmedicin skall genomgå SPUR-inspektioner åtminstone vart femte år.

Inspektionen tar en till två dagar i anspråk och genomförs oftast av två av föreningens inspektörer men kan också för mindre enheter genomföras genom distanslösningar (enkät, telefonkontakt). Tidigare inspektionsresultat finns tillgängliga via Lipus hemsida.

Samordnare för SPUR-granskningar är Ursula Heldmann, Skånes universitetssjukhus. SPUR-inspektörer är Monica von Heijne (Danderyd), Anders Häggström (Örebro),  Carin Persson (Danderyd), Lena Ahnlund (Västerås), Anna Nilsson (Falun); Bertil Tufvesson (Skånes universitetssjukhus), Ursula Heldmann (Skånes universitetssjukhus) och Wolfram Antepohl (Linköping). Nya  SPUR-inspektörer (gärna också ST och yngre specialister!) kommer att behövas framöver – anmäl gärna intresse till Ursula Heldmann. Lipus erbjuder gratis utbildning i form av endagskurser.

Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin