Specialistexamen

Två delar
Specialistexamen består av en praktisk och en teoretisk del under två dagar. SFRM:s utbildningsgrupp samt lärare/seniora kollegor från värdkliniken fungerar som examinatorer.

Praktiska delen
Den praktiska delen omfattar ett smärtpatientfall och ett neurorehabpatientfall som ska utfrågas om anamnes, status genomföras, samt förslag till rehabiliteringsplan framläggas.

Teoretiska delen
Den teoretiska delen är under omarbetning, någon bestämd form för hur den kommer att se ut finns ej i nuläget. Hemsidan uppdateras så snart mer information finns.

Godkänd examination
Examinanden bedöms sedan som “godkänd” respektive “icke godkänd”. Examinationen avslutas med högtidlig diplomutdelning. Även om examinationen är en genuin kompetensprövning baserad på vår specialitets målbeskrivningar, är det sällsynt med underkännande historiskt sett. En godkänd examination är en kvalitetsindikator av betydelse både i framtida tjänstekonkurrens och i daglig verksamhet. Examinanden får konstruktiv kritik som tydliggör styrkor och förbättringsmöjligheter. Genom åren har specialistexamen varit en uppskattad milstolpe bland kollegorna.

God investering
De senaste åren har specialistexamen inte hållits på grund av endast enstaka anmälningar. SFRM:s styrelse har beslutat att sprida information till rehabledare i landet, att genomgången och godkänd specialistexamen bör tillmätas signifikant betydelse vid tjänstetillsättningar, lönesättning mm. Även om examen är frivillig, är det en god investering i en framgångsrik professionell karriär.

 OBS att nedanstående anmälningsformulär för tillfället ej går att använda, då det inte är klart med när nästa examinationstillfälle ges.

Anmälningsformulär till specialistexamen

 

Kontroll

Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin