Nätverket för ST-studierektorer

Studierektorer ST 2019-09-04

Studierektor i rehabiliteringsmedicin

Till enheter som bedriver specialistutbildning i rehabiliteringsmedicin ska finnas knuten en ST-studierektor. Studierektorn ska vara en organisatorisk stödfunktion till verksamhetschef och handledare när det gäller att upprätthålla kvalitet i enhetens specialistutbildning.

I ST-studierektorns ansvarsområden ingår

  • organisation och samordning av utbildningsaktiviteter för enhetens ST-läkare
  • uppföljning av handledarnas kompetens och kompetensutveckling
  • uppföljning av individuella utbildningsplaner i samverkan med ST-läkare och handledare
  • uppföljning av enhetens kompetenskontroll av ST-läkare
  • stödfunktion för ST-läkare och handledare vid problem
  • samarbetsfunktion mot andra klinker där delar av ST-utbildning fullgörs.

ST-studierektorns uppdrag regleras av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring SOSFS 2015:8 kap 4 (SOSFS 2008:17 kap 3).

Ytterligare riktlinjer och råd angående studierektorsfunktionen och rollfördelning mellan verksamhetschef, handledare och studierektor, finns i Läkarförbundets och Svenska läkarsällskapets policy om studierektorsrollen.

Lista över studierektorer 2019

Nätverkets minnesanteckningar från möten
190523
180509

Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin