Blanketter

Här nedan följer länkar till de blanketter som kan behövas under din ST. Om du upptäcker att någon blankett är gammal eller andra felaktigher, vänligen maila Daniel Dahlgren.

Samtliga länkar går till Socialstyrelsens hemsida, där även mer utförliga instruktioner finns kring.

Ansökan om bevis om specialistkompetens för dig som är utbildad i Sverige, samt anvisningar därtill:

Intyg om uppnådd specialistkompetens:

Intyg klinisk tjänstgöring under handledning:

Intyg auskultation:

Intyg kurs:

Intyg om kvalitets- och utvecklingsarbete:

Intyg om skriftlig arbete enligt vetenskapliga principer:

Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin