Sök anslag från SLS

1 december – 1 februari varar ansökningsperioden för projektanslag och post doc-stipendier från Svenska Läkaresällskapets fonder samt för projektanslag och resebidrag från nedanstående specialfonder.

  • Svenska Läkaresällskapets projektanslag för medicinsk forskning
  • Svenska Läkaresällskapets Post doc-stipendier för medicinsk forskning
  • Bengt Ihres Fond (vetenskaplig forskning inom medicinsk gastroenterologi och gastroenterologiskt inriktad kirurgi) – Projektanslag och resebidrag för forskningsvistelse
  • Björklunds fond (för forskning om ALS och liknande/besläktade neurologiska sjukdomar) – Projektanslag
  • Cronqvists stiftelse (medicinsk forskning inom området ögonsjukdomar, i första hand retinitis pigmentos och i andra hand övriga ögonsjukdomar) – Projektanslag
  • Gastroenterologisk Forskningsfond (medicinsk forskning inom gastroenterologi) – Projektanslag och resebidrag för forskningsvistelse
  • Paul Frenckners Fond (forskning rörande öron- näs- och hals-sjukdomar) – Resebidrag till forskningsvistelse
  • SSAC foundation (research related to the treatment of infectious diseases with antibacterial, antiviral, antimycotical or antiparasitical agents) – Research grant or travel grant. Applicants must be members of NSCMID

Sökande ska vara medlem i SLS ansökningsåret (för ansökan till SSAC krävs inte medlemskap i SLS men istället ska man vara medlem i NSCMID).

Observera även att ansökningsperioden för Svenska Läkaresällskapets resebidrag är ändrad till 15 augusti – 31 maj samt att regeln om medlemskap i SLS året innan ansökningsåret är borttagen, både för projektanslag och för resebidrag!

Läs mer