SK-kursen Rehabiliteringsmetodik

Socialstyrelsen har noterat att det fortfarande är få ST-läkare som har ansökt om plats på kursen 18.3.31.1 Rehabiliteringsmetodik. ST-läkare i Rehabiliteringsmedicin uppmanas söka kursen då det kan dröja flera år innan den ges igen. 

Ansökningsperioden för SK-kurser pågår fram till och med 1 maj. Sista dag för att få hjälp med sin ansökan är 26 april.

Till SK-kurskatalogen