SK-kurs i långvarig smärta

Kursen går i januari 2020 och är riktad till allmänläkare samt ST-läkare i Rehabiliteringsmedicin och Smärtlindring. Sista ansökningsdatum är 1 oktober.

Kursens syfte är att ge grundläggande kliniska kunskaper om långvarig smärta, som drabbar cirka en tredjedel av befolkningen och orsakar stor ekonomisk börda. För att stärka det professionella bemötandet och ge en patientsäker behandling/rehabilitering är det viktigt att läkaren kan smärtans fysiologi och mekanismer, förstår hur annan samsjuklighet påverkar smärtsinne och behandling, genomför riktad undersökning och smärtanalys samt presenterar behandlings- och rehabiliteringsplan. Kännedom om när vilka icke-farmakologiska behandlingsmetoder ska erbjudas den enskilde patienten för att öka funktions- och aktivitetsnivå är avgörande för att förhindra ytterligare nedsättningar i arbets- och vardagslivet.

Läs mer