SFRM tycker till i assistansdebatten

Ställningstagande från Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin

Högsta förvaltningsdomstolen har i en aktuell dom skärp tolkningen av regelsystemet för personlig assistans och Försäkringskassan signalerar att man ser sig tvungen att tillämpa tolkningen. Konkret innebär det att man i framtiden inte längre kommer att bevilja assistans för ”så kallad väntetid, beredskap och tid mellan preciserade hjälpbehov vid aktiviteter”. För många patienter (6000 enligt Försäkringskassans egna beräkningar) kan det betyda att de kan förlora stora delar av sin assistanstid och att resterande tid knappast kan användas som assistanstid då det är omöjligt att anställa assistenter enbart för punktinsatser. Detta kan för många innebära att de inte längre kan arbeta, ta hand om sina barn eller fortsätta leva i eget boende. Försäkringskassan själv har kallat de potentiella konsekvenserna för ”svåröverskådliga” och vänt sig till regeringen för att påtala problemet

Svensk förening för Rehabiliteringsmedicin ser som professionell organisation som förenar landets specialistläkare inom rehabiliteringsmedicin att den uppkomna situationen innebär stor risk för ytterligare en drastisk försämring i möjligheten att som funktionshindrad få tillgång till personlig assistans. Under de senaste åren har tillämpningen av LSS-lagstiftningen successivt förändrats så att möjligheterna att få insatser har blivit oerhört mycket mindre

Vi befarar nu att ännu fler människor med svåra funktionsnedsättningar inte kommer att kunna utnyttja sin potential till delaktighet i samhället. Att de inte kommer att kunna leva sina liv självständigt och oberoende, att de inte kommer att kunna förvärvsarbeta eller bilda familj. Många kommer att vara kvar på sjukhus längre, många kommer att vara beroende av institutioner och kommunala boenden. Allt detta med försämrad livskvalitet och ökade kostnader för samhället som resultat.

Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin uppmanar regeringen att omedelbart se över behovet av en lagändring för att förhindra dessa drastiska konsekvenser och säkerställa att andemeningen med den ursprungliga LSS-lagstiftningen – dvs autonomi, självbestämmande och livskvalitet för människor med svåra funktionsnedsättningar – efterlevs.

För styrelsen i Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin

Marianne Lannsjö, överläkare, ordförande, Sandviken

Xiaolei Hu, ST-läkare, skattmästare, Umeå

UllaBritt Gripenstedt, överläkare, sekreterare, Stockholm

Wolfram Antepohl, överläkare, informationsansvarig, Linköping

Anna Saric, överläkare, utbildningsansvarig, Umeå

Gunilla Brodda Jansen, överläkare, vetenskapligt ansvarig, Stockholm

Matilda Nordström, ST-läkare, ST-representant, Stockholm

Daniel Dahlgren, ST-läkare, ST-representant, Stockholm

Hans Westergren, överläkare, ledamot, Lund