2020 Linköping

2020 års Rehaveckan arrangeras 27 – 29 maj i Linköping. Mer information hittar du på rehabveckan2020.se

Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin