2018 Jönköping

2018 års Rehabveckan ägde rum 7–9 maj i Jönköping.

Föreläsningarna finns videofilmade och tillgängliga online, vänligen följ denna länk.

Presentationer från föreläsningarna

Gabriela Markovic

Jörgen Söverstad

Kristian Borg

Landergren Yngvesson Bragsjö

Lovisa Hellgren

Mark Edwards

Markovic Lindholm Persson

Micael Edblom

Sjöström Sophie Jörgensen

Åsa Jidhage

Övre extremitet

ST-utbildning

Videoföreläsningar
Posters

Eva Lilliecreutz

Paul Forsling

Personcentrerad överlämning

Rehabkoordinator

Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin