2016 Göteborg

Här läggs material från Rehabveckan i Göteborg 2016 ut.

Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin