Rehabveckan

Föreningens årliga sammankomst Rehabiliteringsmedicinska veckan sker under tre dagar på våren:

  • ST-läkarmöte
  • CARF-nätverksmöte
  • chefs- och ledarmöte
  • nätverksträffar (hjärnskada, ryggmärgskada, postpolio)
  • föreningens årsmöte
  • vetenskapligt program med inbjudna internationella gästföreläsare, minisymposier, registerpresentationer, ny rehabiliteringsmedicinsk forskning, aktuella frågor, diskussioner

Rehabveckans egen hemsida

Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin