Rehabveckan uppskjuten!

Med anledning av rådande omständigheter relaterade till COVID-19-utbrottet kommer Rehabveckan att skjutas upp. Preliminärt kommer den att arrangeras i november.

**Uppdaterat** nytt datum är nu satt till 7-9 dec!