Rehabiliteringsmedicinska veckan 2014

Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin bjuder in till föreningens stora sammankomst!

Tid: 13-15 maj 2014
Plats: Star Hotell i Lund

För första gången samlar vi nu flertalet av föreningens olika möten och aktiviteter. Under de tre dagarna i Lund hålls ST-läkarmötet, CARF-nätverksmötet, chefs- och ledarmötet, nätverksträffar (hjärnskada, ryggmärgskada, postpolio, smärta) samt föreningens Årsmöte. Det blir också inbjudna internationella gästföreläsare, minisymposier, registerpresentationer, ny rehabiliteringsmedicinsk forskning, aktuella frågor och diskussioner.

Program, hotellbokning, anmälan, kostnader etc hittar du på www.rehabveckan.se