Rehabiliteringsgarantin fungerar inte – tänk om eller lägg ner

Staten har sedan 2008 satsat drygt sex miljarder på att få personer som lider av psykisk ohälsa tillbaka i arbete. Men den så kallade rehabiliteringsgarantin har inte bidragit till att fler börjar arbeta igen. Patienterna får vänta länge och får inte alltid den hjälp de behöver.

Riksrevisionen har granskat Rehabiliteringsgarantin.

Riksrevisionens rapport