Neurotrauma-möte i Lund

Mötet handlar om olika aspekter hos patienter med skallskador; från prehospitalt till akuten och neurointensivvård till outcome och rehabiliteringen.

När? 18 – 20 november 2019
Var? Skåne University Hospital, Lund
Hemsida: mkon.nu/nnc

De bästa Europeiska föreläsare kommer och pratar om sina områden. Just rehabiliteringsaspekter har man lagt lite extra krut på denna gång (glöms tyvärr ofta bort på andra liknande kongresser).

Workshops innan Smärtforum

Workshops 16 oktober, Malmö/Clarion Live

Dagen innan Svenskt Smärtforum arrangerar VE Smärtrehabilitering, Skånes universitetssjukhus, två parallella workshops i samarbete med Swedish Pain Society.

Dagen är tänkt att ge möjlighet till kunskapsutbyte och dialog med de professioner som deltar i Smärtforum, att tänka utanför professionsgränserna, och ge tillfälle till fördjupad reflektion inom det egna kompetensområdet.

Läs mer

Online-kurs för rehabläkare

A third edition of BIOMECHANICS4REHAB on-Line course, under the supervision of ESPRM is going to take place. The course main topic is biomechanical assessment as an important tool for PRM Physicians.

It is now open for enrollment through the following links:

The dates in which it is going to take place are, from the 18 of october 2019 to the 18 of December 2019 (40 hours in total).

The cost of the course is 247.93 + VAT (Total 300 €) and the IBV has generated a discount coupon for 5% of the basic amount for those students who come from ESPRM (ESPRM4R2018).

The platform managers are experts from the Biomechanics Institute of Valencia, Spain (IBV). IBV is a technological centre focused on scientific research, technical assessment and training in the biomechanical field. The multidisciplinary team in the IBV includes engineers, medical doctors (PRM physicians among other), computer specialists, physicists, biologists, etc.

The course is open to all PRM Physcicians from all over the World.

From ESPRM we consider that this course may be of great interest to Physical and Rehabilitation Medicine physicians and trainees, who will make us knowledgable and users of these innovative technologies very valuable for our daily medical practice.

Enrique Varela-Donoso, ESPRM delegate and ESPRM liaison officer for Biomechanis4Rehab course

Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin