SK-kursen Rehabiliteringsmetodik

Socialstyrelsen har noterat att det fortfarande är få ST-läkare som har ansökt om plats på kursen 18.3.31.1 Rehabiliteringsmetodik. ST-läkare i Rehabiliteringsmedicin uppmanas söka kursen då det kan dröja flera år innan den ges igen. 

Ansökningsperioden för SK-kurser pågår fram till och med 1 maj. Sista dag för att få hjälp med sin ansökan är 26 april.

Till SK-kurskatalogen

Ny bok – Spasticitetsbehandling med Botulinumtoxin

 

Spasticitetsbehandling med botulinumtoxin är en väletablerad beh
andlingsform. Många med medfödda eller förvärvade skador på nervsystemet har besvär med spasticitet och hindras i vardagslivet. Den viktigaste behandlingen är fysikalisk träning men det kan underlättas betydligt av rätt utförda injektioner. Det är en relativt komplex metod som tar tid att lära sig och denna handbook syftar till att komma igång och vidare. Den riktar sig främst till injicerande läkare men även fysioterapeuter/sjukgymnaster, arbetsterapeuter, sjuksköterskor och andra som är intresserade av behandlingsformen.Patrik Säterö är specialistläkare i rehabiliteringsmedicin och legitimerad sjukgymnast. Han har behandlat spasticitet med botulinumtoxin sedan 2005, deltar i klinisk forskning och utbildar kollegor i området både nationellt och inter-nationellt.

Antal sidor: 113 st
Format (b x h): 148 x 210 mm
ISBN: 978-91-7765-222-9
Bandtyp: Spiral
Utgivningsdatum: 2018-04-06
Tillgänglighet: Ej utkommen. Exemplar beräknas 2018-04-06.
Moms: 6%
Länk: http://www.litenupplaga.se/1799

Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin