Rehabiliteringsmedicinska veckan 2014

Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin bjuder in till föreningens stora sammankomst!

Tid: 13-15 maj 2014
Plats: Star Hotell i Lund

För första gången samlar vi nu flertalet av föreningens olika möten och aktiviteter. Under de tre dagarna i Lund hålls ST-läkarmötet, CARF-nätverksmötet, chefs- och ledarmötet, nätverksträffar (hjärnskada, ryggmärgskada, postpolio, smärta) samt föreningens Årsmöte. Det blir också inbjudna internationella gästföreläsare, minisymposier, registerpresentationer, ny rehabiliteringsmedicinsk forskning, aktuella frågor och diskussioner.

Program, hotellbokning, anmälan, kostnader etc hittar du på www.rehabveckan.se

Sök anslag från SLS

1 december – 1 februari varar ansökningsperioden för projektanslag och post doc-stipendier från Svenska Läkaresällskapets fonder samt för projektanslag och resebidrag från nedanstående specialfonder.

  • Svenska Läkaresällskapets projektanslag för medicinsk forskning
  • Svenska Läkaresällskapets Post doc-stipendier för medicinsk forskning
  • Bengt Ihres Fond (vetenskaplig forskning inom medicinsk gastroenterologi och gastroenterologiskt inriktad kirurgi) – Projektanslag och resebidrag för forskningsvistelse
  • Björklunds fond (för forskning om ALS och liknande/besläktade neurologiska sjukdomar) – Projektanslag
  • Cronqvists stiftelse (medicinsk forskning inom området ögonsjukdomar, i första hand retinitis pigmentos och i andra hand övriga ögonsjukdomar) – Projektanslag
  • Gastroenterologisk Forskningsfond (medicinsk forskning inom gastroenterologi) – Projektanslag och resebidrag för forskningsvistelse
  • Paul Frenckners Fond (forskning rörande öron- näs- och hals-sjukdomar) – Resebidrag till forskningsvistelse
  • SSAC foundation (research related to the treatment of infectious diseases with antibacterial, antiviral, antimycotical or antiparasitical agents) – Research grant or travel grant. Applicants must be members of NSCMID

Sökande ska vara medlem i SLS ansökningsåret (för ansökan till SSAC krävs inte medlemskap i SLS men istället ska man vara medlem i NSCMID).

Observera även att ansökningsperioden för Svenska Läkaresällskapets resebidrag är ändrad till 15 augusti – 31 maj samt att regeln om medlemskap i SLS året innan ansökningsåret är borttagen, både för projektanslag och för resebidrag!

Läs mer

Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin