Online-kurs för rehabläkare

A third edition of BIOMECHANICS4REHAB on-Line course, under the supervision of ESPRM is going to take place. The course main topic is biomechanical assessment as an important tool for PRM Physicians.

It is now open for enrollment through the following links:

The dates in which it is going to take place are, from the 18 of october 2019 to the 18 of December 2019 (40 hours in total).

The cost of the course is 247.93 + VAT (Total 300 €) and the IBV has generated a discount coupon for 5% of the basic amount for those students who come from ESPRM (ESPRM4R2018).

The platform managers are experts from the Biomechanics Institute of Valencia, Spain (IBV). IBV is a technological centre focused on scientific research, technical assessment and training in the biomechanical field. The multidisciplinary team in the IBV includes engineers, medical doctors (PRM physicians among other), computer specialists, physicists, biologists, etc.

The course is open to all PRM Physcicians from all over the World.

From ESPRM we consider that this course may be of great interest to Physical and Rehabilitation Medicine physicians and trainees, who will make us knowledgable and users of these innovative technologies very valuable for our daily medical practice.

Enrique Varela-Donoso, ESPRM delegate and ESPRM liaison officer for Biomechanis4Rehab course

SK-kurs i långvarig smärta

Kursen går i januari 2020 och är riktad till allmänläkare samt ST-läkare i Rehabiliteringsmedicin och Smärtlindring. Sista ansökningsdatum är 1 oktober.

Kursens syfte är att ge grundläggande kliniska kunskaper om långvarig smärta, som drabbar cirka en tredjedel av befolkningen och orsakar stor ekonomisk börda. För att stärka det professionella bemötandet och ge en patientsäker behandling/rehabilitering är det viktigt att läkaren kan smärtans fysiologi och mekanismer, förstår hur annan samsjuklighet påverkar smärtsinne och behandling, genomför riktad undersökning och smärtanalys samt presenterar behandlings- och rehabiliteringsplan. Kännedom om när vilka icke-farmakologiska behandlingsmetoder ska erbjudas den enskilde patienten för att öka funktions- och aktivitetsnivå är avgörande för att förhindra ytterligare nedsättningar i arbets- och vardagslivet.

Läs mer

Vetenskapsrådet utlyser projektbidrag för planering av klinisk behandlingsforskning

Är du verksam inom klinisk forskning och har tillgång till vårdens strukturer och resurser? Nu kan du söka projektbidrag på 400 000 – 1,2 miljoner kronor för planering av klinisk behandlingsforskning.

Du kan använda bidraget till att antingen
  • genomföra en förstudie inför en framtida ansökan om bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning,
  • eller till att utveckla ett nationellt nätverk som sammanför kompetens från forskning, hälso- och sjukvård, näringsliv och brukare kring en forskningsfråga som har relevans för klinisk behandlingsforskning. Målet med nätverket ska vara att stimulera forskningssamarbeten kring ett tydligt identifierat problem i hälso- och sjukvården som kan leda till patient- och samhällsnytta inom en snar framtid.
Låter det intressant?

Läs mer om utlysningen och ansök senast 27 augusti!

Deltagare till internationell studie sökes

RECODE-DCM is an international, multi-disciplinary consensus project led by AOSpine and the University of Cambridge. The study aims to define the research priorities, establish a minimum dataset and agree on the definition of degenerative cervical myelopathy (DCM). The overall aim is to improve the efficiency of DCM research.

We are inviting members of your organisation to participate because it is essential that all DCM stakeholders are involved in the study. This includes a broad range of healthcare professionals, patients, patient relatives and patient caregivers. All participants can register to be acknowledged as collaborators on RECODE-DCM publications.

Participation in the study survey is via the following link:  http://bit.ly/2K9nLUZ

More information can be found on the study website: https://recode-dcm.com/. Should you have any questions or concerns, please email Olesja Hazenbiller, AOSpine KF SCI Project Manager, who can provide RECODE-DCM HTML and EML email adverts for you to distribute.

Yours sincerely,

Dr Mark Kotter RECODE-DCM Principal Investigator AOSpine Knowledge Forum SCI
Professor Brian Kwon Chairperson AOSpine Knowledge Forum SCI
Professor Michael Fehlings Immediate Past Chairperson AOSpine Knowledge Forum SCI

Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin