Resestipendium

Som tidigare år kommer de ST-läkare som skrivit ett vetenskapligt arbete inom ramen för sin ST under 2019 – 2020 erbjudas möjlighet att presentera sitt arbete under Rehabveckan i maj 2020.

SFRM betalar för resa, en natts hotell samt konferensavgiften för en dag. Alla ST-arbeten kommer bedömas utifrån kriterierna vetenskaplighet, klinisk relevans samt muntlig presentation. Bästa arbete tilldelas en prissumma på 10.000 SEK som skall användas i utbildningssyfte. Bidragen kommer att bedömas av disputerade medlemmar i SFRMs styrelse.

Bidrag skickas till vetenskaplig sekreterare Gunilla Brodda Jansen, mail: gunilla.broddajansen@pbm.se.  Deadline 31/3.

Välkommen med din ansökan!

UEMS PRM Board Awards

I have great pleasure to announce that at the 22nd European Congress of Physical and Rehabilitation Medicine, the UEMS PRM Board will grant the awards to the best Oral or Poster presentations. One gold award and two special mentions will be given:

 • to young PRM specialists (up to 5 years after graduation as a PRM specialists)
 • to PRM trainees

provided that they meet the following requirements:

 1. to be Board certified
 2. to be the First or Presenting author of a scientific contribution accepted as Oral or Poster presentation to the ESPRM Congress
 3. to present their contribution during the UEMS PRM Board Award Session (in 10 minutes).

The gold awardee will receive:

 1. a diploma & a voucher for UEMS PRM Board recertification (free of certification fees)
 2. a voucher for 50% reduction of the certification or recertification fee, for the training centre the awardee has/had his training in, or he works at (awardees’ choice).

In case of two participants ex aequo, the prize of the category is doubled. Trainees or young medical specialists awarded a “Special mention” will receive a diploma.

Board certified PRM trainees and young PRM specialists (up to 5 years after graduation) who wish to compete for the UEMS PRM Board Awards are kindly requested to apply, the latest by 1st April 2020, by sending an email to the Board Deputy Secretary Dr. Piotr Tederko at deputy.secretary@ebprm.eu stating the following:

 1. Name and Surname
 2. Country
 3. Date of issue and Number of the Board Certification
 4. Title of Oral/Poster contribution accepted for presentation at the ESPRM Congress

The Abstract of the contribution must be attached to the email.

The presentations will be evaluated by the members of the Board Jury: Mauro Zampolini, Maria Gabriella Ceravolo, Nikolaos Barotsis, Rolf Frischknecht, Aydan Oral

on behalf of
M.G. Ceravolo, UEMS PRM BOARD President

With best regards, Piotr Tederko, Deputy Secretary for UEMS PRM BOARD

Skicka abstract till ESPRM Congress

It is a great pleasure to invite you to the upcoming “22nd European Congress of Physical and Rehabilitation Medicine” in Belgrade, Serbia, May 1 – 6, 2020.

The motto of this ESPRM Congress 2020 is “Rehabilitation: Key for health in the 21st century”. This important scientific event is organized by the ESPRM and the Serbian Association of PRM in cooperation with the UEMS-PRM Section and Board and the European Academy of Rehabilitation Medicine.

Your submission must be received by:  Friday, November 1st, 2019.

Neurotrauma-möte i Lund

Mötet handlar om olika aspekter hos patienter med skallskador; från prehospitalt till akuten och neurointensivvård till outcome och rehabiliteringen.

När? 18 – 20 november 2019
Var? Skåne University Hospital, Lund
Hemsida: mkon.nu/nnc

De bästa Europeiska föreläsare kommer och pratar om sina områden. Just rehabiliteringsaspekter har man lagt lite extra krut på denna gång (glöms tyvärr ofta bort på andra liknande kongresser).

Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin