Covid-19

Med anledning av den pågående pandemin samlar SFRM aktuella artiklar och information om betydelsen ur ett Rehabiliteringsmedicinskt fokus här: Covid-19
Styrelsen tar tacksamt emot all typ av input från verksamheterna runtom i landet som är av nationellt intresse.

Reseberättelse

I dessa tider av inställda kongresser kommer här en reseberättelse från Mattias Hill, som tilldelades SFRMs resestipendium på 10 000 kr för bästa vetenskapliga arbete för ST-läkare under Rehabveckan 2019 i Umeå.

Stipendiet användes för deltagande i en kongress i Frankrike, och via länken nedan kan du läsa reseberättelsen.

Svenska smärtläkarföreningens vårmöte

Cannabis inom smärtvården – evidens kontra empati och pragmatism

Svenska Smärtläkarföreningens låter hälsa att vårmötet hålls 27/3, 08.30-16.30

“Plats: Läkarförbundet, ”Bröstkorgen” tre trappor upp, Villagatan 5, Stockholm

Pris: måltider (förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe) och möte för medlem i SSLF 900 kronor, övriga 1500 kronor.

Anmälan: betala avgift till SSLFs plusgiro 18 52 70-6 senast den 15/3 och skicka anmälan till föreningens kassör, e-post kassor@svenskasmartlakarforeningen.se

Varmt välkommen med din anmälan!

Intyg till ST-läkare: Alla ST-läkare som deltar i vårmötet kan få kursintyg (delas ut under slutet av dagen) rörande uppfyllelse av del av delmål för specialistmål. Var vänlig att ta med korrekt intyg med rätt delmål ifyllda för att underlätta arbetet med intygen.

Maila paulin.andrell@gu.se senast 15/3 om du önskar kursintyg och ange inom vilken förordning du genomför din ST.”

Rehabveckan 2020

Nu går det att anmäla sig till Rehabveckan som i år går av stapeln i Linköping 27-29 maj. Hemsidan rehabveckan2020.se är öppen för anmälan till reducerat pris fram till 24 april, därefter gäller ordinarie pris. Vill du presentera en poster? Även detta kan anmälas via hemsidan (fram till 19 april). Arrangörerna låter hälsa att “vi har sammanställt ett spännande och mångfacetterat program där alla som arbetar med specialiserad eller högspecialiserad rehabilitering lär kunna hitta något intressant”.

Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin