7th World Congress of the ISPRM in Beijing, China, June 16-20, 2013

The theme of the congress is to ENJOY the process of rehabilitation, ENRICH the knowledge for rehabilitation professionals, patients and their families, and ENABLE a better quality of living for everyone.

The theme indicates the purpose and goal of physical medicine and rehabilitation, which is to make the disabled to resume the ability of independent living and have better quality of life through active, positive and delighted methods with the help of rehabilitation professionals and their families.

Konferensens hemsida

Medicinska riksstämman fyller 70 år

Årets Riksstämma äger rum den 5-6 december på Stockholm Waterfront Congress Centre

Svenska Läkaresällskapet arrangerar Sveriges största tvärvetenskapliga möte, för hälso- och sjukvårdens utveckling baserat på vetenskap, utbildning, kvalitet och etik. En mötesplats där läkare kan fortbilda sig och diskutera övergripande frågor inom svensk hälso- och sjukvård.

Pressmeddelande

Specialistläkare söks till projektgrupp

Specialistläkare som är villiga och tillgängliga att delta en halvdag för givande samtal om kompetensutveckling relaterat till läkemedel sökes.

Bakgrunden till projektet och denna inbjudan är det uppdrag IPULS (Institutet för Professionell Utveckling av Läkare i Sverige)/Socialstyrelsen har fått från Socialdepartementet som ett resultat av den Nationella läkemedelsstrategin. Vi har haft möjlighet at informera om projektet till ett drygt 10-tal specialitetsföreningar och utifrån det förstått att initiativet är angeläget. 
  
Vi har bokat 7 februari 2013 och behöver 5-7 deltagare från olika specialiteter och olika delar av Sverige. Inbjudan och mer information om projektet och medlemmarna i den brett sammansatta projektgruppen. 
  
/Kerstin Lundin, projektledare IPULS

Projektanslag och Post doc-stipendium att söka

Projektanslag och Post doc-stipendium för medicinsk forskning kan sökas av medlemmar i Svenska Läkaresällskapet från Svenska Läkaresällskapets Forskningsdelegation. Ansökningsperioden pågår fram till 1 februari 2013.

Gå in och läs mer på: http://www.sls.se/Forskning–utbildning/Forskningpriser/
För SLS Projektanslag: http://www.sls.se/Forskning–utbildning/Forskningpriser/Projektanslag/
För Post Doc-stipendier: http://www.sls.se/Forskning–utbildning/Forskningpriser/SLS-Post-doc-stipendier/

Det är även ansökningsperiod fram till 1 februari 2013 för flera av våra specialfonder.
Läs mer om dessa på : http://www.sls.se/Forskning–utbildning/Forskningpriser/

Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin