Teamarbete & Förbättringskunskap

– två kärnkompetenser för god och säker vård.

Detta dokument är resultatet av ett unikt samverkansprojekt mellan Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet, ett viktigt genombrott för tvärprofessionell samverkan i utvecklingsarbete.

Med utgångspunkt i svensk vård och vårdutbildning beskrivs två av de kärnkompetenser som har sitt ursprung i amerikansk vårdkontext. Målsättningen är att med en grundläggande och konkret beskrivning visa på betydelsen och öka förståelsen för gemensamma kärnkompetenser i såväl vårdarbete som i utbildningssammanhang för alla vårdprofessioner.

7th World Congress of the ISPRM in Beijing, China, June 16-20, 2013

The theme of the congress is to ENJOY the process of rehabilitation, ENRICH the knowledge for rehabilitation professionals, patients and their families, and ENABLE a better quality of living for everyone.

The theme indicates the purpose and goal of physical medicine and rehabilitation, which is to make the disabled to resume the ability of independent living and have better quality of life through active, positive and delighted methods with the help of rehabilitation professionals and their families.

Konferensens hemsida

Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin