SFRM

SFRM är en sammanslutning av läkare med specialistkompetens inom ämnesområdet Rehabiliteringsmedicin samt läkare som är under specialistutbildning inom rehabiliteringsmedicin. I föreningen välkomnar vi också andra yrkesgrupper med intresse för vårt ämne.

Föreningen är en facklig och en vetenskaplig organisation som har till syfte att tillvarata specialitetens och specialisternas intresse inom Sverige. Föreningens internationella representanter söker också på den internationella arenan främja spridningen av den svenska tillämpningen av specialiteten. Det yttersta syftet med vår förening är att skapa en kontaktyta där vi på olika sätt tillsammans kan verka för att våra patienters behov främjas och att vi kan påskynda och tillskynda den vetenskapliga utvecklingen inom ämnet.

Vi hoppas att ni på olika sätt gör era röster hörda inom föreningen och välkomnar er till vårt gemensamma forum – Hemsidan.

Stadgar

Organisationsnummer

802451-1019

Bankgironummer

623390-2

Fakturaadress

Xiaolei Hu
Specialistläkare
Neurorehab Dagvård,
Byggnad 24 C, NHHC,
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå

Ersättning för utlägg

Mall

Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin