Äldre rapporter

Rapporter från internationella kurser/möten

UEMS PRM Information Coimbra meeting 15-17 mars 2012:
Rapport från UEMS PRM Coimbra 2012
Agendan från UEMS PRM Coimbra 2012
Röster UEMS PRM Coimbra 2012

ISPRM workshop in São Paulo from February 23 – 25, 2012
Rapporter från möte kring World Report on Disability

100304-06 Rapport från UEMS-PRM Marseille
090319-21 Reseberättelse UEMS-PRM möte Cambridge
080924-27 Rapport från 5th World Congress for NeuroRehabilitation
080904-06 Rapport UEMS PRM

Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin