Internationellt

Internationella representanters funktioner/uppdrag i samtliga organisationer:

  • Representera SFRM
  • Samarbete med övriga länder
  • Bevaka SFRMs rättigheter
  • Visa på den “svenska modellen” avseende samarbete med andra läkarspecialiteter och med andra professioner

Organisationer

ISPRM (International Society of Physical and Rehabilitation Medicine)

–     Internationell aktör för Rehabiliteringsmedicin. Hanterar övergripande frågor för specialiteten och kontaktorgan för t.ex. WHO

–      Kongress årligen

ESPRM (European Society of Physical and Rehabilitation Medicine)

–     Representeras av Kristian Borg (Stockholm) och Xiaolei Hu (Umeå)

–   Europeisk aktör för Rehabiliteringsmedicin (dylikt som europeiskt läkarsällskap)

  • Att fokusera på forskning och vetenskaplig kommunikation inom EU
  • Att förbättra klinisk praxis inom EU
  • Att främja europeiska riktlinjer och evidensbaserad rehabiliteringsmedicin
  • Kongress vartannat år

UEMS-PRM (Physical and Rehabilitation Medicine Section and Board of the European Union of Medical Specialists)

–     Specialistorganisation med representation genom läkarförbundet

Representanter för SFRM finns i fyra olika funktioner:

–     Section and Board: Hanterar centrala frågor t.ex. läkare fortbildning och specialistexamen. Karin Rudling (Stockholm) är national manager

–     Clinical affairs: Arbetet inriktat på vårdkvalitet och representeras av Xiaolei Hu (Umeå)

–     Professional practice: Kompetensområden, representeras av Kristian Borg (Stockholm)

–     Executive committee: Kristian Borg (Stockholm)

EARM (European Academy of Rehabilitation Medicine)

–     Europeisk sammanslutning av specialister som verkar som en referens för vetenskap och utbildning inom Rehabiliteringsmedicin. Medlemmar invalda från Sverige är Kristian Borg, Katharina Stibrant Sunnerhagen, Jan Ekholm och Bengt Sjölund.

Baltic and North Sea Forum of PRM (BNF-PRM) är en fristående organisation, arrangerar konferenser vartannat år, promotar den nordeuropeiska inriktningen av rehabiliteringsmedicin. Kristian Borg är president.

Journal of Rehabilitation Medicine är official journal för ISPRM, UEMS, BNF-PRM och EARM.

Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin