Universitetsenheter

Rehabiliteringsmedicin finns representerat som ämne vid sex av Sveriges medicinska fakulteter.

Ort Enhet Ämnesföreträdare motsv
Göteborg Rehabiliteringsmedicin, Klinisk neurovetenskap, Göteborgs universitet Katharina Stibrant Sunnerhagen, professor
Linköping Rehabiliteringsmedicin, IMH, Linköpings universitet Björn Gerdle, professor Richard Levi, adj professor
Lund Rehabiliteringsmedicin, Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet Jan Lexell, professor
Stockholm Rehabiliteringsmedicin, Karolinska Institutet Jörgen Borg, professorKristian Borg, professor
Umeå Enheten för Rehabiliteringsmedicin, Umeå universitet Britt-Marie Stålnacke, adj professor
Uppsala Institutionen för neurovetenskap, Rehabiliteringsmedicin, Uppsala universitet Jan Lexell, professor

 

Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin