Universitetsenheter

Rehabiliteringsmedicin finns representerat som ämne vid sex av Sveriges medicinska fakulteter.

Ort Enhet Ämnesföreträdare motsv
Göteborg  Rehabiliteringsmedicin, Klinisk neurovetenskap, Göteborgs universitet Katharina Stibrant Sunnerhagen, professor
Linköping Rehabiliteringsmedicin, IMH, Linköpings universitet Björn Gerdle, professor

Richard Levi, adj professor

Lund  Rehabiliteringsmedicin, Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet Jan Lexell, professor
Stockholm Rehabiliteringsmedicin, KI  Jörgen Borg, professor

Kristian Borg, professor

Umeå  Enheten för Rehabiliteringsmedicin, Umeå Universitet  Britt-Marie Stålnacke, adj professor
Uppsala

Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin