Nyutgiven litteratur!

Smärtanalys –  Diagnos, smärtmekanismer, psykologisk och social bedömning (Gerdle m.fl.)

Ny bok om smärtanalys har precis kommit från trycket. Det är författarnas förhoppning “att den ska bli värdefull för läkarstuderanden och yngre läkare (och kanske någon äldre kollega också). I boken presenteras översiktligt smärtanamnesens och den kliniska undersökningens komponenter samt ett antal algoritmer för smärtmekanistisk klassificering.”

Introduktion till neurologisk rehabilitering (Levi & Ertzgaard)

Beskriver en “introduktion och handledning i neurologisk rehabilitering”  och riktar sig till personer som arbetar eller lever med neurologiska tillstånd.