Nytt förslag om medlemskap i Svenska Läkaresällskapet

KORTFATTAT INNEBÄR FÖRSLAGET

  • Sektionerna blir de huvudsakliga medlemmarna i SLS och de ansluts med samtliga sina läkarmedlemmar som därmed blir en del av organisationen.
  • Individuellt medlemskap i SLS kommer att vara möjligt för läkare utan naturlig sektionstillhörighet samt för läkare under utbildning.
  • Den som är verksam inom medicinen eller närstående områden kommer fortsatt ha möjlighet att söka associerat medlemskap. Sektionerna föreslås fr o m 2019 betala en avgift till SLS i relation till antalet sektionsmedlemmar som är läkare (runt 200–300 kr/ läkarmedlem).
  • De avgifter som nämnden föreslår att sektionerna ska betala beräknas utifrån vad SLS i dag tar in i medlemsintäkter. Förändringen är med andra ord kostnadsneutral. Det är sedan sektionerna som i fullmäktige beslutar om budget, avgifter, ambitionsnivå för SLS verksamhet och vad den ska få kosta

Läs mer hos SLS