Neurorapporten 2015

Rehabilitering är temat för Neurorapporten 2015. Neurorapporten är Neuroförbundets årliga rapport som publiceras i samband med Neurodagen 28 september.

I rapporten konstateras att dagens rehabiliteringsresurser inte motsvarar behovet, att individuella rehabiliteringsplaner ofta saknas, att det pågår en förskjutning från terapeutledd rehabilitering till egenträning med mera och att en parlamentarisk rehabiliteringsutredning därför måste komma till stånd.

Det behövs forsknings- och utvecklingsarbete samtidigt som det är viktigt att lyssna och lära av de patienter som, ofta med hjälp av kraftfulla egna insatser, har format en rehabilitering som motsvarar deras behov.

Neurorapporten ligger nu till grund för påverkansarbete såväl lokalt och regionalt som på riksnivå. Detta är ett långsiktigt arbete som alla berörda kan hjälpas åt med.

Neurorapporten 2015