Möte i nordiskt nätverk

Det Nordiska nätverket för neurorehabilitering har sitt fjärde möte i Köpenhamn 31 oktober – 1 november.

Information om mötet har skickats ut via olika kanaler och det finns mer information på www.nordisk-netvaerk-neurorehab.com. Hoppas att du vill anmäla dig och komma till mötet!

Med vänlig hälsning Catharina Deboussard och kollegorna i Norge och Danmark