Bli medlem

För att stödja föreningens arbete är du varmt välkommen att bli medlem!

Vem kan bli medlem?

  • läkare verksamma inom området rehabilitering
  • läkare och blivande läkare med intresse för rehabilitering
  • annan medicinsk yrkesutövare eller företrädare för medicinen närstående verksamhet som kan uppvisa meriter från forsknings- och utvecklingsarbete

Föreningen är Svenska Läkaresällskapets sektion för Rehabilitering och specialistförening inom Sveriges Läkarförbund.

Läkare som ansöker om medlemskap bör vara medlem i Svenska Läkaresällskapet och ska vara medlem i Sveriges Läkarförbund.

Ansökan om medlemskap för läkare görs på Svenska Läkarförbundet

För andra medicinska yrkesutövare kontakta Xiaolei Hu (kassör)

Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin