Bli medlem

För att stödja föreningens arbete är du varmt välkommen att bli medlem!

Vem kan bli medlem?

  • läkare verksamma inom området rehabilitering
  • läkare och blivande läkare med intresse för rehabilitering
  • annan medicinsk yrkesutövare eller företrädare för medicinen närstående verksamhet som kan uppvisa meriter från forsknings- och utvecklingsarbete

Föreningen är Svenska Läkaresällskapets sektion för Rehabilitering och specialistförening inom Sveriges Läkarförbund.

Läkare som ansöker om medlemskap bör vara ledamot av Svenska Läkaresällskapet och ska vara medlem i Sveriges Läkarförbund.

 

 

Ansökan om medlemskap till Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin

  • Ordinarie medlemsavgift är 400 kr per år. För ST/utbildningsläkare är medlemsavgiften 200 kr. Sätt in beloppet på postgirokonto 623390-2 och ange noga ditt namn vid inbetalningen.
 

Kontroll

Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin