Medicinska riksstämman fyller 70 år

Årets Riksstämma äger rum den 5-6 december på Stockholm Waterfront Congress Centre

Svenska Läkaresällskapet arrangerar Sveriges största tvärvetenskapliga möte, för hälso- och sjukvårdens utveckling baserat på vetenskap, utbildning, kvalitet och etik. En mötesplats där läkare kan fortbilda sig och diskutera övergripande frågor inom svensk hälso- och sjukvård.

Pressmeddelande