Läkaruppropet – hur går vi vidare för en mänskligare sjukvård?

Tisdagen den 15 oktober kl 17.30–19.30 i Läkaresällskapets hus, Stockholm

Mötet är en uppföljning av Läkaruppropet som startade den 18 juni 2013 och som fick ett mycket stort gensvar hos läkarkåren. Samtidigt fortsätter paneldiskussionen från den 28 maj 2013 på Läkaresällskapet med fokus på framtiden och alternativa styrsystem.

Program mm