Nationella register

Föreningen har engagemang i två kvalitetsregister: 

NRS

Text om NRS
Till NRS

Webrehab

Text om Webrehab
Till Webrehab

Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin