CARF

Många av de verksamheter som finns i Sverige har genomgått ackreditering enligt CARF som är ett internationellt system avsett för rehabilitering. I Sverige finns ett nätverk för kliniker som genomgått ackreditering enligt CARF.

www.carf.org

Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin