Kvalitet

“Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården.” (2 § HSL, 2 § TL)

Svensk förening för Rehabiliteringsmedicin vill aktivt verka för utveckling av en evidensbaserad högkvalitativ rehabilitering där ledord är delaktighet och patientsäkerhet. Föreningen har engagemang i två kvalitetsregister.

Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin