Kurs för ST-läkare i Rehabiliteringsmedicin: Rehabilitering vid förvärvad hjärnskada hos vuxna

Välkommen med ansökan till kurs i Rehabilitering vid förvärvad hjärnskada hos vuxna för ST-läkare i rehabiliteringsmedicin. Kursen syftar till att deltagaren skall uppfylla kravet på kurs enligt delmål 6 i målbeskrivningen för ST i Rehabiliteringsmedicin och bygger delvis på tidigare SK-kurs given i Sandviken (senast år 2009). Kursen är uppdelad i två avsnitt: 2 dagar med fokus på den primära rehabiliteringen (Falun 151102-03) och 2 dagar med fokus på den sekundära rehabiliteringen (Sandviken 151118-19). Bägge delarna söks tillsammans och är obligatoriska för godkänd kurs. Kursen består av föreläsningar och seminarier. 100% närvaro är krav för godkänd kurs.

Datum: 151102-03 + 151118-19

Ort: Falun (151102-03) och Sandviken (151118-19)

Sista ansökningsdag: 150901

Kursen vänder sig till ST-läkare i Rehabiliteringsmedicin. I första hand bereds plats åt STläkare i Uppsala-Örebroregionen, men även ST-läkare från andra delar av landet är välkomna i mån av plats. Vid för många sökande prioriteras dem med kortast tid till planerat specialistuttag.

Antal deltagare: 20 st

Kursavgift: 5000:- inkl lunch och fika alla kursdagarna.

Kursansvariga: Per Åkerlund, Falun, Andrea Demirtas, Falun, Marianne Lannsjö,
Sandviken, Carl Sjöström, Sandviken.

Kontaktuppgifter:
Per Åkerlund, per.akerlund@ltdalarna.se , tel 023-492000 vx
Andrea Demirtas, andrea.demirtas@ltdalarna.se , tel 023-492000 vx
Marianne Lannsjö, marianne.lannsjo@regiongavleborg.se, 026-278000 vx
Carl Sjöström, carl.sjostrom@regiongavleborg.se, 026-278000 vx

Välkommen med din ansökan! Tänk på att söka ledigt i god tid.
Ansökan skickas på bifogad ansökningsblankett till:
Eva Hansson, Rehabiliteringsmedicin mottagning, Sandvikens sjukhus, 811 89 Sandviken