EUMASS Congress 2014 Stockholm

First announcement

Försäkringskassan och organisationen EUMASS arrangerar kongress gemensamt 2014.

Den vänder sig till läkare, forskare och andra yrkesgrupper som intresserar sig för området försäkringsmedicin, socialförsäkring och processen kring återgång i arbete.

Datum: 11–13 september 2014    www.eumassstockholm.com