Uncategorized

Projektanslag och Post doc-stipendium att söka

Projektanslag och Post doc-stipendium för medicinsk forskning kan sökas av medlemmar i Svenska Läkaresällskapet från Svenska Läkaresällskapets Forskningsdelegation. Ansökningsperioden pågår fram till 1 februari 2013.

Gå in och läs mer på: http://www.sls.se/Forskning–utbildning/Forskningpriser/
För SLS Projektanslag: http://www.sls.se/Forskning–utbildning/Forskningpriser/Projektanslag/
För Post Doc-stipendier: http://www.sls.se/Forskning–utbildning/Forskningpriser/SLS-Post-doc-stipendier/

Det är även ansökningsperiod fram till 1 februari 2013 för flera av våra specialfonder.
Läs mer om dessa på : http://www.sls.se/Forskning–utbildning/Forskningpriser/