Uncategorized

Nyutgiven litteratur!

Smärtanalys –  Diagnos, smärtmekanismer, psykologisk och social bedömning (Gerdle m.fl.)

Ny bok om smärtanalys har precis kommit från trycket. Det är författarnas förhoppning “att den ska bli värdefull för läkarstuderanden och yngre läkare (och kanske någon äldre kollega också). I boken presenteras översiktligt smärtanamnesens och den kliniska undersökningens komponenter samt ett antal algoritmer för smärtmekanistisk klassificering.”

Introduktion till neurologisk rehabilitering (Levi & Ertzgaard)

Beskriver en “introduktion och handledning i neurologisk rehabilitering”  och riktar sig till personer som arbetar eller lever med neurologiska tillstånd.

Vill du organisera European Congress of PRM 2024?

Dear ESPRM Delegates and Individual Members,

on behalf of both the ESPRM President and General Secretary, herewith we send you the announcement of bidding for the 2024 European Congress.

For those interested in applying for candidacy, please note that the letter or e-mail has to be sent to us at least two months before the voting, which for this time the deadline is the 26/01/2020.

Looking forward to hearing from you soon
Best regards, Meri Pedron, ESPRM Secretariat Assistant