Uncategorized

Vidareutbildning i försäkringsmedicin 22,5 hp

Karolinska Institutet ger för tredje gången en vidareutbildningskurs i försäkringsmedicin för läkare

Utbildningen syftar till att ge kunskaper, färdigheter och förhållningssätt inom ämnesområdet försäkringsmedicin, som bas för grundläggande behörighet för arbete med försäkringsmedicinska uppgifter inom hälso- och sjukvård, företagshälsovård, Försäkringskassan och andra försäkringsbolag.

Kurstid och studietakt

VT 2016 – VT 2017 (tre terminer). Kvartsfart (25 %). Distansutbildning med 3 – 4 obligatoriska kurssamlingar/termin i Stockholm, däremellan självstudier.

Anmälan

www.antagning.se 15/9 – 15/10 (sök på Försäkringsmedicin för vårtermin 2016)

Förkunskapskrav

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som läkare samt pågående eller avslutad specialistutbildning (styrks med tjänstgöringsintyg). Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd).

Information

Kursansvarig professor Kristina Alexanderson kristina.alexanderson@ki.se, Sektionen för försäkringsmedicin, Karolinska Institutet

Mer information bl a datum för kursträffarna i Stockholm.

Anmäl dig till årets specialistexamen!

Anmälan att gå upp i examen brukar tidigast komma ifråga då cirka ett år av ST-utbildningen återstår.

Tid: den 26 och 27 november 2015
Plats: Borås

Maximalt antal examinander: 10 (Först till kvarn gäller.)
Anmälan: Anmälan sker via formuläret här på hemsidan senast den 30 september 2015. Notera vänligen att det krävs betydande förberedelser från såväl värdklinik som utbildningsgrupp, varför anmälan är bindande. Observera att ansökan/anmälan ska vidimeras av respektive ST-handledare, ST-studierektor och verksamhetschef!
Uppsats: Absolut senaste deadline för inlämning av uppsats (per e-post till Richard.levi@umu.se) är den 26 oktober 2015. Inkommen skriftlig uppgift senast deadline är en förutsättning för att gå upp i examen. Ämne för skriftlig uppgift kan väljas fritt, men ska självfallet ha vetenskaplig stringens och rehabiliteringsmedicinsk relevans.

Läs mer om specialistexamen

Kontrollera hemsidan fortlöpande för tillkommande information.

Välkommen med din anmälan! Först till kvarn, som sagt!

Richard Levi
Ordf SFRM utbildningsgrupp

Kurs för ST-läkare i Rehabiliteringsmedicin: Rehabilitering vid förvärvad hjärnskada hos vuxna

Välkommen med ansökan till kurs i Rehabilitering vid förvärvad hjärnskada hos vuxna för ST-läkare i rehabiliteringsmedicin. Kursen syftar till att deltagaren skall uppfylla kravet på kurs enligt delmål 6 i målbeskrivningen för ST i Rehabiliteringsmedicin och bygger delvis på tidigare SK-kurs given i Sandviken (senast år 2009). Kursen är uppdelad i två avsnitt: 2 dagar med fokus på den primära rehabiliteringen (Falun 151102-03) och 2 dagar med fokus på den sekundära rehabiliteringen (Sandviken 151118-19). Bägge delarna söks tillsammans och är obligatoriska för godkänd kurs. Kursen består av föreläsningar och seminarier. 100% närvaro är krav för godkänd kurs.

Datum: 151102-03 + 151118-19

Ort: Falun (151102-03) och Sandviken (151118-19)

Sista ansökningsdag: 150901
Continue reading Kurs för ST-läkare i Rehabiliteringsmedicin: Rehabilitering vid förvärvad hjärnskada hos vuxna