Uncategorized

Neurorapporten 2015

Rehabilitering är temat för Neurorapporten 2015. Neurorapporten är Neuroförbundets årliga rapport som publiceras i samband med Neurodagen 28 september.

I rapporten konstateras att dagens rehabiliteringsresurser inte motsvarar behovet, att individuella rehabiliteringsplaner ofta saknas, att det pågår en förskjutning från terapeutledd rehabilitering till egenträning med mera och att en parlamentarisk rehabiliteringsutredning därför måste komma till stånd.

Det behövs forsknings- och utvecklingsarbete samtidigt som det är viktigt att lyssna och lära av de patienter som, ofta med hjälp av kraftfulla egna insatser, har format en rehabilitering som motsvarar deras behov.

Neurorapporten ligger nu till grund för påverkansarbete såväl lokalt och regionalt som på riksnivå. Detta är ett långsiktigt arbete som alla berörda kan hjälpas åt med.

Neurorapporten 2015

Vidareutbildning i försäkringsmedicin 22,5 hp

Karolinska Institutet ger för tredje gången en vidareutbildningskurs i försäkringsmedicin för läkare

Utbildningen syftar till att ge kunskaper, färdigheter och förhållningssätt inom ämnesområdet försäkringsmedicin, som bas för grundläggande behörighet för arbete med försäkringsmedicinska uppgifter inom hälso- och sjukvård, företagshälsovård, Försäkringskassan och andra försäkringsbolag.

Kurstid och studietakt

VT 2016 – VT 2017 (tre terminer). Kvartsfart (25 %). Distansutbildning med 3 – 4 obligatoriska kurssamlingar/termin i Stockholm, däremellan självstudier.

Anmälan

www.antagning.se 15/9 – 15/10 (sök på Försäkringsmedicin för vårtermin 2016)

Förkunskapskrav

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som läkare samt pågående eller avslutad specialistutbildning (styrks med tjänstgöringsintyg). Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd).

Information

Kursansvarig professor Kristina Alexanderson kristina.alexanderson@ki.se, Sektionen för försäkringsmedicin, Karolinska Institutet

Mer information bl a datum för kursträffarna i Stockholm.

Anmäl dig till årets specialistexamen!

Anmälan att gå upp i examen brukar tidigast komma ifråga då cirka ett år av ST-utbildningen återstår.

Tid: den 26 och 27 november 2015
Plats: Borås

Maximalt antal examinander: 10 (Först till kvarn gäller.)
Anmälan: Anmälan sker via formuläret här på hemsidan senast den 30 september 2015. Notera vänligen att det krävs betydande förberedelser från såväl värdklinik som utbildningsgrupp, varför anmälan är bindande. Observera att ansökan/anmälan ska vidimeras av respektive ST-handledare, ST-studierektor och verksamhetschef!
Uppsats: Absolut senaste deadline för inlämning av uppsats (per e-post till Richard.levi@umu.se) är den 26 oktober 2015. Inkommen skriftlig uppgift senast deadline är en förutsättning för att gå upp i examen. Ämne för skriftlig uppgift kan väljas fritt, men ska självfallet ha vetenskaplig stringens och rehabiliteringsmedicinsk relevans.

Läs mer om specialistexamen

Kontrollera hemsidan fortlöpande för tillkommande information.

Välkommen med din anmälan! Först till kvarn, som sagt!

Richard Levi
Ordf SFRM utbildningsgrupp