Uncategorized

Kort om SFRM

SFRM är en sammanslutning av läkare med specialistkompetens inom ämnesområdet rehabiliteringsmedicin samt läkare som är under specialistutbildning inom rehabiliteringsmedicin. I föreningen välkomnar vi också andra yrkesgrupper med intresse för vårt ämne.

Reseberättelse

Under Rehabveckan 2018 i Jönköping delade SFRM ut ett resestipendium på 10.000 kronor till bästa vetenskapliga arbete för ST-läkare. Priset gick till Sophie Jörgensen, Lund, för hennes avhandling “Older adults with long-term spinal cord injury”.

Prispengarna användes för deltagande i en kongress i Australien, och via länken nedan kan du läsa hennes reseberättelse.

Reseberättelse, Sophie Jörgensen

Även under Rehabveckan 2019 i Umeå kommer SFRM att utlysa ett resestipendium, mer information kommer.