Uncategorized

Kort om SFRM

SFRM är en sammanslutning av läkare med specialistkompetens inom ämnesområdet rehabiliteringsmedicin samt läkare som är under specialistutbildning inom rehabiliteringsmedicin. I föreningen välkomnar vi också andra yrkesgrupper med intresse för vårt ämne.

ESPRM 2020 – fem dagar kvar!

The covid-19 pandemic has changed the world, more precisely our face-to-face congressional model.

In accordance with these disturbing circumstances, the 22nd European Congress of Physical and Rehabilitation Medicine (ESPRM2020) and the 20th SAPRM Congress, to be held from 19th to 23rd September 2020, are turning into a virtual congress (Live Sessions and Recorded Sessions).

Senaste nyhetsbrevet