Uncategorized

Kort om SFRM

SFRM är en sammanslutning av läkare med specialistkompetens inom ämnesområdet rehabiliteringsmedicin samt läkare som är under specialistutbildning inom rehabiliteringsmedicin. I föreningen välkomnar vi också andra yrkesgrupper med intresse för vårt ämne.

European School Marseille för ST-läkare

Some vacant places for European School Marseille 2019 are still available.

Could you send me the name and email of the students that could be interested to participate in European School Marseille? Trainees will be registered on first-come-first-served basis.

Best regards

Laurent Bensoussan, Email: laurent.ben-soussan@univ-amu.fr

Professeur des Universités – Praticien Hospitalier, Chargé de Mission Handicap, Aix-Marseille Université, Faculté des sciences médicales et paramédicales, AP-HM, UGECAM

Pôle d’Activités Médicales Intersite de Médecine Physique et de Réadaptation, CHU Timone, Marseille

Institut Universitaire de Réadaptation, Marseille

Läs mer här

Neurotrauma-möte i Lund

Mötet handlar om olika aspekter hos patienter med skallskador; från prehospitalt till akuten och neurointensivvård till outcome och rehabiliteringen.

När? 18–20 november 2019
Var? Skåne University Hospital, Lund
Hemsida: mkon.nu/nnc

De bästa Europeiska föreläsare kommer och pratar om sina områden. Just rehabiliteringsaspekter har man lagt lite extra krut på denna gång (glöms tyvärr ofta bort på andra liknande kongresser).